Jihomoravský kraj podporuje začlenění cizinců ze všech zemí do naší společnosti. Právní řád České republiky rozlišuje mezi občany Evropské unie a ostatními zeměmi. Aktivity v rámci Jihomoravského kraje respektují toto rozlišení, proto si, prosíme, vyberte skupinu, do které náležíte. Poté již pokračujte ve výběru služeb, které potřebujete.


The South-Moravia region supports the inclusion of foreigners from the whole world to our society. The law distinction between the citizens of the European Union and other countries. Activities in the South-Moravia region, respect this distinction, please select a group to which you belong. Then continue to the services which you need.